VAF22
VAF22

VAF: Best Experimental competition Program 01

Aldergrænse
Tilladt for børn over 15 år
Filmlængde
1 time 22 min
Original titel
VAF Best Experimental competition Program 01
Premiere
Genre
Genre ikke fastsat
Vis flere detaljer

Eksperimenterende film handler om at bryde naturens love og grænserne for, hvad man teknisk kan gøre med animation. Her er filmskaberne dristige nok til at vende de klassiske genrer og konventioner for filmskabelse på hovedet. Der er plads til det absurde, det abstrakte, det syrede. Det, man ikke lige havde forestillet sig. Stadig skal filmskaberen dog forholde sig til æstetikken, teknikken, sit medie og sin fortælling, ikke nødvendigvis i en klassisk kronologisk fortællestil, men ved at skubbe ved grænserne for det visuelle, sanselige udtryk. Filmene er smukke billeder, sanselige rutsjeture, provokationer, elementer som skaber en dyb forundring hos publikummet, der kan give stof til eftertanke.

----------

Experimental film is about breaking the laws of nature and the limits of what one can technically do with animation. Here, the filmmakers are bold enough to turn the classic genres and conventions of filmmaking upside down. There is room for the absurd, the abstract, the trippy. Something, that one had not just imagined. Still, the filmmaker has to relate to the aesthetics, the technique, the medium and the narrative, not necessarily in a classic chronological narrative way, but by pushing the boundaries of the visual, sensory expression. The films are beautiful images, sensual roller coaster rides, provocations, elements that create a deep astonishment in the audience that gives food for thought.

Vis mere