vaf 2022
vaf 2022

VAF: ANIMOK: Film + Dialog: Animating change

Aldergrænse
Tilladt for børn over 15 år
Filmlængde
1 time 16 min
Original titel
VAF: ANIMOK: Film + Dialog: Animating change
Premiere
Genre
Genre ikke fastsat
Vis flere detaljer

I dag oplever verden en flygtninge- og migrationskrise, der tester vores globale relationer, vores forståelse af hinanden som medmennesker og vores kulturelle forskelle. Flygtninge og migranter forlader ikke kun deres hjemland på grund af krig og politiske konflikter, men også på grund af andre krænkelser af menneskerettighederne og klimaforandringer. På flugt står flygtninge over for mange forhindringer og farer såsom grænsekontrol og udnyttelse. Når flygtninge og migranter kommer til et nyt land, står de over for mange andre forhindringer, for eksempel hårde integrationspolitikker og diskrimination. Som ung i Viborg kan disse problemer føles langt væk og tæt på, på samme tid. Måske er du selv flygtning/migrant, eller måske kender du nogen, der er? Måske har du dine egne politiske meninger om hvad der skal gøres, eller måske føler du dig usikker på, hvordan flygtninge- og migrationskrisen vil påvirke fremtiden? Der er meget at diskutere og derfor inviterer vi til dette spændende kortfilmsprogram med oplæg og diskussion i samarbejde med Humanity in Action (NGO). Sammen vil vi forsøge at blive lidt klogere på internationale relationer, flygtninge- og migrationspolitik, (medie)diskurser og menneskerettigheder. Programmet fokuserer på at styrke unge mennesker og adressere de måder, hvorpå du kan gøre en forskel. Vær opmærksom på at dette event foregår på engelsk.

-----------

Today, the world is experiencing a refugee and migration crisis that is testing our global relationships, our understanding of each other as fellow human beings, and our cultural differences. Refugees and migrants leave their homeland not only because of war and political conflicts, but also because of other human rights violations and climate change. On the run, refugees face many obstacles and dangers such as border control and exploitation. When refugees and migrants arrive in a new country, they face many other obstacles, such as harsh integration policies and discrimination. As a young person in Viborg, these problems can feel far away and close, at the same time. Maybe you are a refugee / migrant yourself, or maybe you know someone who is? Maybe you have your own political opinions on what to do, or maybe you feel uncertain about how the refugee and migration crisis will affect the future? There is a lot to discuss and therefore we invite you to this exciting short film program with presentations and discussion in collaboration with Humanity in Action (NGO). Together we will try to become a little wiser about international relations, refugee and migration policy, (media) discourses and human rights. The program focuses on empowering young people and addressing the ways you can make a difference. Please note that this event takes place in English

Vis mere