Dansk Reklamefilm

Biografreklame

Dansk Reklame Film (DRF) er Danmarks største udbyder af digital biografreklame. DRF sælger i dag nationale og lokale biografreklamekampagner for mange af de største og mest professionelle annoncører i Danmark. Vi fokuserer på at skabe en reklameplayliste i høj kvalitet - målrettet imod henholdsvis børnefamilier og voksne. Samtidig gør vi os umage med at finde andre kommercielle løsninger i biografen, der både bidrager med effekt til vores annoncører, og som giver en bedre oplevelse for biografens gæster. Vi udvikler hele tiden vores produktportefølje, og tilbyder - i tillæg til klassisk annoncering på lærredet - også BioSpil, foyerspots, sampling og events (f.eks. omkring esport).

I Dansk Reklame Film sidder desuden den danske filmbranches største analyseafdeling, DRF Research, som besidder stor indsigt og viden om biografgængerne, effekten af biografreklame samt spillefilms performance på det store lærred. Denne viden opnås eksempelvis gennem film- og publikumsundersøgelsen FilmMonitor, reklamefilmstest og testvisninger af spillefilm, samt undersøgelser blandt over 20.000 aktive kulturforbrugere i Dansk biograf- og underholdningspanel.

Læs mere på www.drf.dk