Nordisk Film Biografer

Nordisk Film For Børn® Medlemsvilkår

Som medlem af Nordisk Film For Børn får du jævnligt e-mails med filmnyheder og tilbud fra Nordisk Film Biografer A/S. Som medlem af Nordisk Film For Børn har du accepteret medlemsvilkårene ved at tilmelde dig og evt. dit barn/dine børn på http://www.nfbio.dk/nfboern. Medlemsvilkår for Nordisk Film For Børn:

1. Medlemsskab

1.1 Personer med adresse i Danmark kan blive medlem af Nordisk Film For Børn. Selskaber kan ikke blive medlem af Nordisk Film For Børn. Det er kun muligt at have ét medlemskab af Nordisk Film For Børn pr. person.

1.2 Medlemskabet af Nordisk Film For Børn gælder én person pr. medlemsnummer. Medlemskabet registreres i medlemmets navn og på en af medlemmet oplyst adresse. Medlemmet skal oplyse sin egen private adresse eller c/o-adresse. Al korrespondance sendes direkte til medlemmet.

1.3 Du skal altid orientere Nordisk Film For Børn, hvis du ændrer e-mail adresse, navn eller adresse.

1.4 Enhver form for misbrug af medlemskabet – direkte såvel som indirekte, inklusiv uacceptabel opførsel overfor Nordisk Film Biografer A/S og deres ansatte - berettiger Nordisk Film For Børn til uden varsel at opsige dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

1.5 Du kan til enhver tid melde dig ud af Nordisk Film For Børn og bede om, at alle oplysninger om dig slettes. Dette sker ifølge bestemmelserne i 'Lov om behandling af personoplysninger'.

2. Generelt

2.1 Nordisk Film For Børn er ikke ansvarlig for skader, som et medlem måtte pådrage sig ved at deltage i aktiviteter, som Nordisk Film For Børn afholder. Medlemmet accepterer også, at krav uanset art ikke kan rejses mod Nordisk Film For Børn eller Nordisk Films Biografer A/S, hvis nogle af de ændringer som er nævnt i punkt 2.5 forekommer.

2. 2 Du giver ved din indmeldelse Nordisk Film For Børn lov til at bruge registrerede oplysninger om dig til at administrere medlemskabet. Desuden kan de registrerede oplysninger bruges af Nordisk Film For Børn til markedsføring.

2. 3 Nordisk Film For Børn kan ved særlige lejligheder komme med tilbud, der har en begrænset gyldighedsperiode. Eller som er forbeholdt visse markeder eller visse medlemsgrupper.

2. 4 Medlemsvilkårene er gyldige indtil videre. Det gælder programindhold, medlemsvilkår, servicefordele samt andre oplysninger. Nordisk Film For Børn har til enhver tid ret til, med 1 måneds varsel, at nedlægge Nordisk Film For Børn. Det samme varsel gælder, hvis Nordisk Film For Børn ændrer gældende regler for medlemskabet.  Meddelelse om ophør af Nordisk Film For Børn eller ændringer af programindhold, medlemsvilkår m.v. sker ved, at vi sender en e-mail til Nordisk Film For Børns medlemmer. Desuden informerer vi om ændringer på internettet på http://www.nfbio.dk/nfboern.

2.5 Disse medlemsvilkår træder i kraft pr. 1. oktober 2012.

3. Behandling af personoplysninger

3.1 Et medlem i Nordisk Film For Børn giver Nordisk Film For Børn lov til at registrere og behandle personoplysninger om medlemmet og medlemmets aktiviteter samt ifølge de gældende love og medlemsvilkår. De personoplysninger, som Nordisk Film For Børn har registreret bliver brugt til at administrere medlemskabet, samt til at koordinere tilbud og aktiviteter.

3.2 Nordisk Film Biografer A/S er den juridiske person, som er ansvarlig for de registrerede personoplysninger i Nordisk Film For Børn i henhold til 'Lov om behandling af personoplysninger'. Medlemmet har ret til at få information om de oplysninger, som Nordisk Film For Børn har registreret om medlemmet. Det sker ved at medlemmet skriver til Nordisk Film For Børn med en underskrevet anmodning. Medlemmet har også ret til at bede Nordisk Film For Børn om at slette oplysninger om medlemmet, når medlemskabet ophører.

4. Tvist

4. 1 Alle retsspørgsmål vedrørende Nordisk Film For Børn i Danmark afgøres efter dansk ret.

5. Salgs- og leveringsbetingelser fra Nordisk Film Biografer A/S

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Nordisk Film Biografer A/S har registreret betalingen.

5.1 Levering Når købet er blevet bekræftet kan billetterne udstedes i biografen. Udlevering af billetter kan ske enten i biografernes afhentningsautomater eller i biografernes billetkontor.

5.2 Betaling I biograferne og på nfbio.dk kan du betale med Dankort, Visakort, Visa Electron, JCB, Eurocard, MobilePay, ApplePay (på iOS app) og Mastercard. Betaler du med betalingskort hæves beløbet på din konto, når billetterne er klar til afhentning. Al kommunikation, vedrørende betaling, mellem dig og DIBS, der er Nordisk Film Biografers betalingsformidler foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Nordisk Film Biografer A/S har ikke adgang til kortoplysningerne. Der opkræves alene det gebyr PBS kræver for at håndtere betalingen. 

5.3 Billetten Billetten giver dig adgang til et konkret arrangement/forestilling. Billetten er gyldig for den person, som har billetten i hånden. Billetter som er blevet væk bliver som udgangspunkt ikke refunderet.

5.4 Bortkomst Når billetterne bliver hentet, skal der oplyses en kode. Hvis koden bliver væk kan billetterne udleveres i biografens billetkontor. Billetterne udleveres dog kun, når der vises gyldig billedlegitimation. Desuden skal den person som henter billetterne oplyse hvilket telefonnummer og e-mail adresse, som er opgivet ved bestillingen. Såfremt en anden har afhentet billetterne ved hjælp af afhentningskode eller afhentningskort udleveres erstatningsbilletter ikke.

5.5 Refundering Købte billetter kan refunderes i biografens billetkontor inden forestillingens start. Billetter, som er købt online refunderes ved at vi tilbagefører betalingen til det kreditkort, som er brugt til at købe billetterne. Derfor skal dette kreditkort medbringes ved refundering. Betalingskortgebyret refunderes ikke.

5.6 Aflysning I tilfælde af at forestillingen bliver aflyst, så refunderes billetterne i biografens billetkontor. Ændring af biografsal samt mindre ændringer i spilletidspunkt er ikke det samme som en aflysning.

5.7 Reklamation Enhver form for reklamation skal ske direkte til biografen.

5.8 Persondatapolitik Når du køber billetter via nfbio.dk skal du oplyse navn, adresse og e-mail adresse. Du kan også oprette en profil med yderligere oplysninger. Nordisk Film Biografer A/S videregiver ikke oplysningerne til 3. part. Som kunde kan du altid få indsigt i de oplysninger Nordisk Film Biografer A/S har registreret om dig. Se mere i punkt 9.1.

5.9 Forbehold Nordisk Film Biografer A/S tager forbehold for fejl i de listede priser og for udsolgte forestillinger. Nordisk Film Biografer A/S har ret til at ændre på sal og pladstildeling indenfor samme billetkategori, samt flytte til anden kategori mod at udbetale en eventuel prisdifference.

6. Retningslinjer for brug af http://www.nfbio.dk/nfboern

Når du bruger http://www.nfbio.dk/nfboern sker det på disse vilkår:

6.1 Persondatabeskyttelse Når du giver oplysninger om dig selv på http://www.nfbio.dk/nfboern bliver oplysningerne behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Hvis du gerne vil vide, om vi har registreret oplysninger om dig, og i givet fald hvilke, kan du kontakte os. Se under ’Kontakt’ på hjemmesiden. Det samme gælder, hvis du gerne vil have at vi retter de oplysninger, som vi har registreret om dig. Vi passer godt på de oplysninger, du giver os. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. Vi kan imidlertid ikke garantere for sikkerheden af de oplysninger, som du afgiver online, før oplysningerne er modtaget af os. Hvis du er barn, ung eller mangler erfaring med brug af internettet, bør du derfor søge hjælp hos en voksen person, som du har tillid til, når du bruger internettet og afgiver oplysninger om dig selv.

6.2 Brug af IP-adresser og cookies For hele tiden at forbedre hjemmesiden, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der bliver besøgt og hvor længe. Dette sker ved at registrere brugernes IP-adresser og ved hjælp af cookies. Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration. Vi kan ikke identificere dig som person via IP-adressen. En cookie er en lille fil, som serveren lægger på din computer, hvorefter cookie’en måler din computers besøg på vores hjemmeside. En cookie kan ikke identificere dig som person. Hjemmesiden genkender udelukkende den cookie, den har lagt på din computer. Du kan indstille din internetbrowser til at blokere for cookies. Vi forlanger ikke at du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen.

6.3 Links til andre internetsider Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi vil gerne have, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig. Du kan kontakte os som angivet i menupunktet ’Kontakt’.

6.4 Rettigheder til varemærker og materiale på denne hjemmeside Vi og vores samarbejdspartnere forbeholder os alle rettigheder til varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og andet retsbeskyttet indhold på vores hjemmeside. Materiale må alene downloades til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden vores forudgående samtykke kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder. Vi forbeholder os ret til at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.

6.5 Ansvarsfraskrivelse På vores hjemmeside kan du møde hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte opstår, når du bruger af disse programmer på vores hjemmeside. Vi kan heller ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende. Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.

7. Censurlovgivning

I Danmark er censurlovgivningen således: Tilladt for alle. Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år. Tilladt for børn over 11 år. Tilladt for børn over 15 år. Børn der er fyldt 7 år, har lov til at se alle film, hvis de følges med en voksen, dvs. én der er fyldt 18 år. 'Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år' er kun vejledende. Til gengæld skal man være fyldt 11 eller 15 år for at se de film, hvor censuren kræver den alder. Når en film 'Afventer censur' er den tilladt for børn over 15 år, indtil censuren er fastsat. Kontakt informationer: Nordisk Film For Børn, Mosedalvej 14, 2500 Valby. nfboern@nordiskfilm.dk. Nordisk Film For Børn tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Tilbage